ПЛАЧ ЄРЕМIЇ

Про “Плач” дуже багато пишуть, виходячи з його сьогоденної форми, але практично нiде немає нiчого про iсторiю групи. В першому номерi ГАЛАСа з “Плачем” на обкладинцi також не придiлялася увага iсторiї та дискографiї групи. Я думаю, що цю помилку треба виправити. Тим бiльше, що ви, надрукувавши такий матерiял, сприяєте популяризацiї по всiй Українi найлiпшої в свiтi музики - Музики справдi Української, якої так не вистачає нам всiм, схiдним українцям. (Отар, Днiпропетровськ)

Зайвого разу наводимо дискографiю ПЛАЧУ ЄРЕМIЇ:
1)Дверi,котрi насправдi є (1993)
2)Най буде все,як є (1995)
3)Хата моя (1997)

© Неофициальный сайт ЛНМА им. Лысенко
email администратора сайта andsale@hotmail.com