Дзеркало для героя

1. Яку б пiсню — не обов’язково власну — Ви б виконали, щоб виправдати людське iснування на Землi?

“Пусть всегда будет солнце”.

2. а)”100 рокiв на самотi, б)100 г для хоробростi, в) не май 100 рублiв, г) важко першi 100 рокiв, д) 100° за Цельсiєм” (пiдкреслiть те , що бiльш притаманне Вам, й аргументуйте).

Важко першi 100 рокiв, а далi, як першi 100 рокiв.

3. “Називати речi своїми iменами”. Що, за вашим бажанням, могло б носити Ваше iм’я пiсля смертi?

Нова порода українських котiв.

4. Кот Матроскiн казав: “Я ще й на машинцi вишивати вмiю!” А що ще ви вмiєте, окрiм своєї основної роботи?

“Еще я немножко пою”.

5. “Everytime пiсля їжi” я:

Думаю, що треба менше їсти.

6. Секс — це не:

…шкiдливо для розуму.

7. Даю 100% гарантiю, що я не:

…монстр.

8. “За все добре в менi я вдячний:”

…Ненцi Українi.

9. “Вiзьмiть з собою музику в дорогу”. Яку?

Легку, щоб не було важко.

10. “Язик мiй — ворог мiй”. Що Вам не потрiбно про себе розповiдати?

Я вже все розповiв.

11. У кiнофiльмi “Помилка резидента” є такий вид тортури як “музична скринька”. Прослуховування якої композицiї або виконавця заподiє Вам найбiльше страждань?

Пiсенька про смаженого кабанчика.

12. Що б в першу чергу Ви зробили, якби дiзналися, що цей день — останнiй?

Провiв би його зi своїми рiдними.

13. З дiалогу Малюка i Карлсона:
– Хiба в цьому щастя? — Ти що, з глузду з’їхав, а в чому ж iще?
Так в чому ж воно — щастя?

Щастя всерединi мене.

14. “Вiк живи — вiк вчись”. Чому навчилися востаннє?

Не спiши говорити правду.

15. “Звезда с звездою говорит”. З ким найчастiше?

Юрiй Красiн.

16. Ваш улюблений вислiв:

Старi друзi краще за нових, на них не треба справляти перше враження.

© Неофициальный сайт ЛНМА им. Лысенко
email администратора сайта andsale@hotmail.com