Аурiка — така, якою є насправдi

Наша преса привчила публiку до помилкових стереотипiв, внаслiдок яких Вам обов’язково запропонують паралелi i порiвняння творчостi i життєвих колiзiй сестер Ротару. Так, життя Софiї i Аурiки було i залишається рiзнобарвним i бурхливим, в якому є не лише симпатiї i троянди, а й пекельна праця — щоденна та виснажлива. Помилково згадувати Аурiку так, нiби її постать постiйно залишається в тiнi її сестри i говорити про її вокальну манеру, про її творчий вектор лише з огляду на доробок Софiї Михайлiвни. Це неварто хоча би тому, що сестри Ротару зараз перебувають у великому концертному турi, який охопив великi мiста Сибiру. Концерти у Новосибiрську, Омську, Томську, Барнаулi. Скрiзь — аншлаги, скрiзь — тисячi й тисячi захоплених глядачiв. Здавалося б — Ротару є представником традицiйної естрадної школи, а на вулицi — iнший час. Нiчого подiбного. Пiснi Володимира Iвасюка, якi “чiпляли” людей за живе двадцять рокiв тому, сьогоднi не стали гiршими. Аурiка виконує свiй сучасний репертуар, а це — новi речi, написанi Олександром Тищенком та Володимиром Бебешко.

Сибiрський тур — не останнiй в цьому роцi. Нинi iнтенсивно готується ще один — нiмецький тур, траса якого передбачає такi мiста, як Берлiн, Гамбург, Франкфурт, Кьольн та iншi. Варто зазначити, що жоден iз наших артистiв не мав подiбних гастролей у Нiмеччинi. Так, були окремi концерти. В окремих мiсцях, де збираються переважно вихiдцi з колишнього Союзу. Але цей тур розрахований на нiмецьку публiку. Можливо, зарано прогнозувати успiх чи неуспiх цього проекту, — краще зачекати.

А в найближчих планах Аурiки — зйомки клiпа на одну з нових пiсень i робота над другим альбомом. Шiсть пiсень вже написано. Її композитором i аранжувальником був i залишається Олександр Тищенко. Її продюсер — Володимир Пiгач. Творчий тандем “Тищенко-Ротару” склався не сьогоднi, вiн триває бiльше десяти рокiв. Вiдповiдно i композитор, i спiвачка дуже добре розумiють i вiдчувають один одного. Тематично i емоцiйно коло пiсень з альбому “Я не могу без тебя” можна визначити як проникливу лiрику. Це — пiснi про кохання, яке буває щасливим або нещасливим. Це — пiснi про найбiльш людянi почуття. Iнколи буває, що Аурiка не просто приймає з рук композитора якийсь готовий твiр, а спочатку пiдштовхує його до написання твору, визначає його тему, настрiй i навiть… ситуацiю. Буває по-рiзному. Не обходиться без суперечок. Бо ж вiдомо, що iстина народжується в суперечцi.

Поки що рано говорити про другий альбом як про цiлiсний цикл пiсень. Рано тому, що саме зараз iде пошук його внутрiшнього емоцiйного стрижня, а з цим пов’язанi звучання, драматургiя i, врештi-решт, сценiчний образ спiвачки. Щодо iмiджу Аурiки, то його головний елемент — це природнiсть i безпосереднiсть. Тобто — вона така, якою є насправдi.

© Неофициальный сайт ЛНМА им. Лысенко
email администратора сайта andsale@hotmail.com