АКТУС по-нiмецьки — AKTUS

Виступом у вiдомому берлiнському клубi “Im Eimer” завершився десятиконцертний тур київської групи АКТУС в Нiмеччинi, органiзований берлiнським театром “Theatershiff TAU”, який також вирiшив питання розмiщення та фiнансування музикантiв на перiод їх перебування в країнi.

Поряд з виступами у клубах Берлiну, Бранденбургу, Потсдаму та у самому “Theatershiff TAU”, АКТУС з’явився на сценах таких вiдомих клубiв, як: “Hafenklang” (Гамбург), що належить студiї, в якiй працювали самi BEATLES, DIE EINSTURZENDE NEUBAUTEN; берлiнськi “Im Eimer” та “Kulturbrauerei”, якi з’явилися першими на планi “Європейської Мекки нового мистецтва” одразу пiсля падiння Стiни i до цього часу мають репутацiю осередкiв альтернативи комерцiйному ринковi.

Концерти групи пройшли на диво успiшно, навiть несподiвано для першого разу. Одна з фiрм погодилася видати на протязi 98-го року альбом АКТУСА, який було записано досить швидко (за три нiчнi сесiї). Iм’я фiрми не має бути опублiкованим до виходу CD, це є однiєю з умов контракту. Але спроби музикантiв пiдписати “довгограючий”контракт з “лейблом”, спроможним на “розкрутку” колективу, в Європi поки що не призвели до успiху: україномовний, етнiчно спрямований матерiал АКТУСА є певною проблемою для продажу на захiдному “маркетi”, не дивлячись на успiх “живих” концертiв.

Зараз музиканти, якi одностайно незадоволенi вiдсутнiстю достатньої кiлькостi концертiв в Українi (адже пiснi АКТУСА написанi українською мовою i можуть бути зрозумiлi тiльки спiввiтчизникам), працюючи над новою програмою, готують до здiйснення наступний Європейський тур.

© Неофициальный сайт ЛНМА им. Лысенко
email администратора сайта andsale@hotmail.com